Tutkimusalueet

Yhteystiedot

Kliininen kemia ja hematologia

Haartmaninkatu 8 (PL 63)
00014 Helsingin yliopisto
puh. (09) 471 73314
fax (09) 471 74039

Alma-intranet

Kliininen kemia ja hematologia

Kliinisen kemian ja hematologian tutkimuksen painopistealue on biomerkkiaineiden laboratoriodiagnostiikka.

Tutkimuksen pääteemoja ovat

  • syöpä- ja neurobiologian perusilmiöiden yhtäläisyydet ja niiden kliiniskemialliset sovellutukset,
  • uusien kasvainmerkkiaineiden etsiminen ja löydettyjen merkkiaineiden kliinisen käyttöarvon selvittäminen,
  • proteaasit eturauhassyövässä ja lääkekehityksen kohdemolekyyleinä,
  • massaspektrometrisen erikoisanalytiikan kehittäminen,
  • hemostaasin muutokset, hyytymistekijöiden aktiivisuus ja trombosyyttien toiminta hyytymishäiriöissä,
  • veren hyytymistä estävien lääkeaineiden laboratoriotutkimusmenetelmät ja
  • sydänlihasvaurion korjausmekanismit.

Kliinisen kemian ja hematologian tutkimusryhmät esitellään englanninkielisillä sivuilla.