Utbildning och kurser Tilläggsuppgifter om studier

Kontaktuppgifter

Haartmansgatan 3 (PL 21)
00014 Helsingfors universitet
tel. 02941 911 (växel)

Alma-intranet

Studier vid Haartman-institutet

tehostekuvaHaartman-institutet meddelar grundutbildning i medicin och ontologi, specialistläkarutbildning och vetenskaplig fortbildning. Institutt skolar även sjukhusmikrobiologer.

Grundutbildningen är klinisk-teoretisk. Den behandlar uppkomstmekanismer för sjukdomar och av dem förorsakade förändringar.

Specialistläkarutbildning ordnas inom klinisk mikrobiologi, patologi och medicinsk genetik.

Den vetenskapliga fortbildningen inbegriper forskning och doktorandutbildning. Haartman-institutet har en omfattande forskning som bedrivs av doktorander med sikte på doktorsexamen. En del av utbildningen sker inom ramen för forskarskolor, i synnerhet forskarskolan HBGS.