Administration

Kontaktuppgifter

Haartmansgatan 3 (PL 21)
00014 Helsingfors universitet
tel. 02941 911 (växel)

Alma-intranet

Förvaltning

tehostekuvaInstitutets administration består av prefekten och en vice prefekt samt institutionsrådet. Prefekten är ansvarig för institutets verksamhet. Institutionsrådet är ett kollegialt förvaltningsorgan.

Institutionsrådets uppgift är att under ledning av prefekten utveckla institutets verksamhet i sin helhet enligt målsättningarna för universitetets verksamhet och ekonomi, fakultetens målprogram och institutionens verksamhetsplan.

Medicinska fakulteten

Helsingfors universitet