Forskningsområden

Kontaktuppgifter

Haartmansgatan 3 (PL 21)
00014 Helsingfors universitet
tel. 02941 911 (växel)

Alma-intranet

Virologi

tehostekuvaHuvudteman för den virologiska forskningen är:

  • zoonotiska virus, i synnerhet virus som sprids av gnagare och leddjur (bl.a. hanta- och flavivirus) och diagnostiken av dem, molekylepidemiologi, evolution, sjukdomsassociationer och patogenes
  • patogenesen vid och innovativ diagnostik av nya DNA-virussjukdomar
  • papillomvirus och livmoderhalscancer
  • molekylärdiagnostik och patogenes vid klamydiainfektioner
  • molekylär interaktion mellan virus och deras värdceller, i synnerhet i samband med cellkommunikation, svikt i virusförsvaret och effekterna av mikro-RNA

Forskningsgrupperna inom virologi presenteras på de engelskspråkiga hemsidorna.