Forskningsområden

Kontaktuppgifter

Haartmansgatan 3 (PL 21)
00014 Helsingfors universitet
tel. 02941 911 (växel)

Alma-intranet

Patologi

tehostekuvaHuvudteman för forskningen inom patologin är:

  • nya tumörmarkörer och utnyttjande av dessa vid cancerdiagnostik
  • cancerns uppkomst och spridningsmekanismer
  • rörligheten hos normala maligna celler
  • tumörer och angiogenes
  • hjärnsjukdomar (neurodegenerativa)
  • muskelsjukdomar och återhämtning från muskelskador
  • kromosomförändringar och mutationer vid cancer
  • signalöverföring i normala och maligna celler

Forskningsgrupperna inom patologi presenteras på de engelskspråkiga hemsidorna.