Forskningsområden

Kontaktuppgifter

Medicinsk genetik

Haartmansgatan 8 (PL 63)
00014 Helsingfors universitet
puh. 02941 911 (växel)

Alma-intranet

Medicinsk genetik

tehostekuvaHuvudteman för forskningen inom medicinsk genetik är:

  • identifiering av nya ärftliga sjukdomar och ärftliga komponenter vid sjukdomar
  • identifiering av ärftlighet och genmutationer och/eller riskalleler vid sjukdomar
  • forskning om interaktionen mellan gener och miljöfaktorer
  • forskning om genernas funktion och reglering
  • gendiagnostik
  • tumörgenomik
  • forskning om molekylär patogenes

Forskningsgrupperna inom medicinsk genetik presenteras på de engelskspråkiga hemsidorna.