Forskningsområden

Kontaktuppgifter

Haartmansgatan 3 (PL 21)
00014 Helsingfors universitet
tel. 02941 911 (växel)

Alma-intranet

Bakteriologi och immunologi

tehostekuvaHuvudteman för forskningen inom bakteriologi och immunologi är:

  • immunologiska igenkänningsmekanismer och deras brister
  • patogenes och diagnostik vid autoimmuna sjukdomar
  • interaktion mellan mikrober och deras värdorganismer, virulensmekanismer hos mikrober
  • tillämpning av genomkartläggning (genomik, proteomik, systembiologi, funktionsundersökningar)
  • patogenetiska mekanismer vid infektionssjukdomar, infektionernas betydelse vid systemsjukdomar
  • nya infektionshot
  • mikrobdiagnostik
  • utveckling av nya behandlingsmetoder och undersökning av vaccinationsmöjligheter

Forskningsgrupperna inom bakteriologi och immunologi presenteras på de engelskspråkiga hemsidorna.