Peruskoulutus

tehostekuvaLääketieteellisen tiedekunnan perustutkintoja ovat lääketieteen lisensiaatin tutkinto (LL) ja hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto (HLL). Eurolääkärikoulutuksen jälkeen lääketieteen lisensiaatilla on oikeus harjoittaa yleislääkärin ammattia itsenäisesti laillistettuna ammattihenkilönä.

Lääketieteellisen tiedekunnan peruskoulutuksen tavoitteena on valmistaa opiskelijat lakisääteisen lääkärin/hammaslääkärin ammatin harjoittamiseen sekä antaa heille valmiudet tieteellisen tiedon hakemiseen, kriittiseen arviointiin ja soveltamiseen.

Kliinisteoreettiset oppialat antavat tuleville lääkäreille ja hammaslääkäreille opetusta kliinisessä kemiassa ja hematologiassa, kliinisessä farmakologiassa, lääketieteellisessä ja kliinisessä mikrobiologiassa (bakteriologia, immunologia ja virologia), lääketieteellisessä genetiikassa ja patologiassa. Kliinisteoreettisten alojen opiskelu ajoittuu toisesta kuudenteen opiskeluvuoteen.

Lisätietoa peruskoulutuksesta tiedekunnan sivuilta.