Kliinisteoreettisten alojen opiskelu

tehostekuvaKliinisteoreettisilla aloilla annetaan sekä lääketieteen perusopetusta, erikoislääkärikoulutusta että tieteellistä jatkokoulutusta. Lisäksi koulutetaan sairaalakemistejä ja sairaalamikrobiologeja sekä annetaan koulutusta hammaslääketieteen opiskelijoille.

Perusopetuksessa paneudutaan sairauksien syntymekanismeihin ja niiden aiheuttamiin muutoksiin.

Erikoislääkärikoulutusta järjestetään kliinisen kemian, kliinisen mikrobiologian, patologian ja perinnöllisyyslääketieteen aloilla.

Tieteellinen jatkokoulutus yhdistyy tutkimukseen ja tohtorikoulutukseen. Kliinisteoreettisilla oppialoilla tehdään runsaasti tohtorintutkintoon tähtäävää tutkimustyötä. Osa koulutuksesta tapahtuu tutkijakoulujen, erityisesti HBGS-tutkijakoulun, puitteissa.