Erikoislääkärikoulutus

tehostekuvaKliinisteoreettisista oppialoista erikoislääkärikoulutusta järjestetään kliinisen kemian, kliinisen farmakologian, kliinisen mikrobiologian, patologian ja perinnöllisyyslääketieteen aloilla.

Erikoislääkärin tutkintoa suorittamaan voidaan ottaa henkilö, joka on saanut Suomessa oikeuden tai luvan harjoittaa lääkärin ammattia. Muualla kuin Suomessa lääkärin perustutkinnon suorittaneilta edellytetään lisäksi todistus tyydyttävästä suomen tai ruotsin kielen taidosta.

Opinto-oikeutta erikoislääkärin tutkinnon suorittamiseksi tulee hakea sen jälkeen, kun hakija on valittu erikoistumisvirkaan, sen sijaisuuteen tai muuhun koulutukseen kelpaavaan virkaan.

Lisätietoja erikoislääkärikoulutuksesta saa lääketieteellisen tiedekunnan erikoistumiskoulutuksen sivuilta.